Geachte bezoeker,

Wellicht hebt u al vernomen dat ik veel aandacht besteed aan het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

Een uitvoerige uiteenzetting van dit onderwerp heb ik gegeven in mijn boek "Een schreeuw om recht - de tragedie van het Palestijnse volk".

Op deze website wil ik informatie geven over de rechteloosheid die dit conflict beheerst, intussen al tientallen jaren achtereen.

Dit doe ik in de overtuiging dat alle mensen ter wereld gelijkwaardig zijn. Mensenrechten zijn universeel: zij moeten worden geëerbiedigd, altijd en overal, ook dus in het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Alleen een rechtvaardige oplossing van dit conflict, gebaseerd op het internationale recht, kan de vrede brengen waar velen, zowel in Israël als in Palestina en ook elders, naar hunkeren.

Om een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige oplossing, heb ik in december 2009 met geestverwanten uit politiek en rechtsgeleerdheid Stichting The Rights Forum opgericht. Samen zetten wij ons in voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid van de Nederlandse regering en de Europese Unie. Graag wil ik u uitnodigen ook een bezoek te brengen aan de website van onze stichting.

Dries van Agt