column
De muur is afgebroken
Brochure 'De muur is afgebroken'

Op zaterdag 27 oktober was ik in Amersfoort getuige van de presentatie van De muur is afgebroken, Het Israëlisch-Palestijns conflict in het licht van christelijke geloof en internationaal recht. Deze brochure is geschreven door ds. Henri Velhuis, protestants predikant te Culemborg en medebestuurslid van The Rights Forum. De brochure voorziet in een dringende behoefte. Veel christenen en kerken laten zich leiden door een theologische visie op Israël die het onrecht dat de Palestijnen is en wordt aangedaan aan het zicht onttrekt en die een kritische houding ten aanzien van de Israëlische bezettingspolitiek  belemmert.  Bovendien wordt hierbij vaak de betekenis van de mensenrechten en het internationaal recht ernstig tekort gedaan.

Henri Veldhuis presenteert op deskundige en heldere wijze een andere theologische zienswijze, die tot de conclusie leidt dat mensenrechten  en het daarop gestoelde internationaal recht ook voor christenen en kerken het primaire kader dienen te zijn voor hun politieke handelen.

De brochure is verschenen als  publicatie van Vrienden voor Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland. Meer informatie over de brochure en de wijze waarop deze besteld kan worden is te vinden op deze webpagina.

Neem en lees!

Dries van Agt