christenen in palestina

De christelijke bevolking van Palestina is de oudste groep christenen ter wereld. Haar oorsprong is rechtstreeks te herleiden tot de tijd van Jezus. Ondanks alle veroveringen in de afgelopen tweeduizend jaar, hebben de Palestijnse christenen zich weten te handhaven.

Door de eeuwen heen zijn christenen vanuit Palestina naar andere werelddelen geëmigreerd. Het emigratiecijfer heeft in de laatste decennia echter dramatische vormen aangenomen. Hierdoor vrezen veel christenen in Palestina dat de christelijke gemeenschap aldaar, in het land van Jezus, zal verdwijnen.

Vóór de stichting van de staat Israël woonden circa 400.000 christenen in Palestina. Toen Israël in 1948 werd gesticht, werd de helft van hen verdreven. Volgens een recent onderzoek wonen nu nog maar 42.000 christenen in de Palestijnse gebieden: 40.000 op de Westelijke Jordaanoever en 2.000 in de Gazastrook. Hun aandeel in de Palestijnse bevolking is teruggelopen van 10% naar 2%. De meeste van hen wonen in de regio’s Jeruzalem en Bethlehem en behoren tot verschillende denominaties, zoals de Grieks-orthodoxe, de Rooms-katholieke, de Syrisch-orthodoxe en de Protestantse.

De hoofdoorzaak van deze dramatische daling is de Israëlische bezetting. Militaire invasies, afsluitingen, arrestaties en controleposten veroorzaken bij de Palestijnen stress en psychologische trauma’s. Onder deze omstandigheden kiezen veel Palestijnse christenen ervoor te emigreren. Omdat veel van hen over familierelaties en contacten in het buitenland beschikken, slagen meer christenen dan Palestijnse moslims erin elders in de wereld onderdak te vinden.

De situatie in Bethlehem en de christelijke plaatsen Beit Sahour en Beit Jala is bijzonder nijpend. Daar brengen grootschalige landconfiscaties de Palestijnse bevolking ernstige schade toe. Deze confiscaties dienen voor de bouw en uitbreiding van nederzettingen en de bouw van de Muur. Bovendien zijn alleen al in de regio Bethlehem tienduizenden (olijf)bomen en grote stukken agrarisch land vernield of onbereikbaar geworden.

Sinds het begin van de bezetting in 1967 is Bethlehem al meer dan 15.000 hectare land kwijtgeraakt. Door de bouw van de Muur gaat dit verlies dubbel zo groot worden. Hierdoor verandert Bethlehem in een verstedelijkt getto, omringd door muren en nederzettingen. Het toerisme, waarvan vooral christenen afhankelijk zijn, bloedt dood. De werkeloosheid in Bethlehem bedraagt inmiddels 60%.

Bethlehem is veranderd in een gevangenis. De meeste bewoners krijgen van de Israëlische bezettingsautoriteiten geen toestemming om het stadje uit te gaan. Werken in andere Palestijnse steden is voor hen onmogelijk geworden, het deelnemen aan godsdienstige plechtigheden in Jeruzalem ook. Jongeren die buiten Bethlehem willen studeren worden genoodzaakt op een universiteitscampus te wonen, als ze dat tenminste kunnen bekostigen.

Veel Palestijnse christenen in Bethlehem ervaren dat Israël hun het leven zó ondragelijk probeert te maken dat ze vertrekken. Zij vormen immers een natuurlijke brug naar hun geloofsgenoten in het Westen en stellen daarmee de Israëlische mythe ter discussie dat alle Palestijnen islamitische terroristen zijn.

Maatschappelijke organisaties proberen het tij te keren, maar hun mogelijkheden en middelen zijn beperkt. Zij hebben internationale solidariteit hard nodig. Helaas blijft die solidariteit tot nu toe grotendeels uit, ook van de kant van christenen in Nederland.


Bovenstaande tekst is deels ontleend aan de brochure Palestinian Christians in Struggle van de YMCA Oost-Jeruzalem en de YWCA Palestina. Voor meer informatie over deze en andere christelijke Palestijnse organisaties, kunt u de volgende websites bezoeken: YMCA Oost-Jeruzalem, YWCA Palestina en Sabeel.

Mocht u de Palestijnse boeren van wie olijfboomgaarden zijn gerooid willen steunen, dan kunt u meedoen met de internationale olijfboomactie Houd Hoop Levend, die in Nederland is geadopteerd door ICCO, Cordaid, IKVPaxChristi en de Nederlandse YMCA en YWCA. Voor maar 20 euro sponsort u een olijfboom en helpt u een Palestijnse boer en zijn gezin om de hoop levend te houden!

Andere Nederlandse organisaties die aandacht vragen voor het lot van de Palestijnse christenen, zijn de stichting Vrienden van Sabeel Nederland en de Werkgroep Keerpunt.

Graag wil ik u ook verwijzen naar de website van Meta Floor, die als medewerker van Kerkinactie naar Sabeel is uitgezonden, een Palestijns theologisch instituut in Oost-Jeruzalem.